Little Improvements – Kretzulescu

Proiectul de little improvement este un pilot de introducere a unui element de articulare a trei spaţii publice, utilizate de categorii sociale şi de vârstă diferite: porticul Galeriilor Kretzulescu, biserica Kretzulescu şi parcul bisericii. Scara, viitor reper, loc de întâlnire sau de stat, zonă de lectură, aşteptare sau lansare de carte, de cântat în cor sau făcut poze de nuntă, e mai mult decât un punct de accesibilitate funcţională. Dincolo de reactivarea porticului şi a spaţiilor sale comerciale, dincolo de întregirea unui ansamblu ce istoric aparţine împreună, scara redă posibilitatea de interconectare a unor fluxuri de viteze diferite, un moment de stasis ce marchează tranziţia de la o situaţie la alta. Iar această dinamică, pentru noi, este ceea ce lipseşte percepţiei spaţiului public bucureştean. În plus, prin material şi mesaj, e o încercare de înnobilare a unui colţ dintr-un întreg patrimonial ce a suferit multiple degradări, fizice şi la nivel de semnificaţii, distanţându-ne astfel critic de practica improvizaţiei care a reprezentat, din păcate, norma intervenţiilor din zonă. Reconectarea finală lărgeşte aria de influenţă a proiectului de reabilitare fizică şi culturală a Căii Victoriei, integrând ansamblul bisericii, parcul şi galeriile.

Finanţatori: Porsche România şi Fundaţia Comunitară Bucureşti prin programul Mobilizăm Excelenţa

Share Project :