Art Safari 2016

Next Project

Amenajarea Art Safari 2016 a fost proiectul cu care ne-am lansat şi în care am investit ca manifest: ocuparea şi redarea prin artă a spaţiilor centrale nefolosite înapoi Bucureştiului şi vieţii publice. Am ţintit stoparea istoriei de intervenţii deseori injuste faţă de monumentele istorice printr-un proiect care să cureţe disonanţele, dar care în acelaşi timp să expună, ca avertizare, toleranţa cu care asistăm la abandonuri sau mutilări ale spaţiului public şi cultural.

Asupra Palatului Dacia România, una dintre primele clădiri bancare ale centrului financiar al Bucureştiului anilor 1880, s-au amprentat în timp succesiuni de schimbări politice, economice şi culturale. Monumentalitatea lui spaţială, de model vienez, cu frize, bolţi de cărămidă, spaţii curbe, cupole, coloane, arcade, busturi, coridoare înguste, pasarele, ocheane colorate cu basoreliefuri, a fost fracturată în impersonale şi generice cămăruţe înguste, cu tavane coborâte, lumină rece, ghişee melaminate şi autocolante ciupite.

Am ales să lăsăm vizibilă limita intervenţiilor existente, îndepărtând straturile şi lăsând o estetică uşor de interpretat la o primă privire ca sărac – industrială, însă de fapt reprezentând o stare de primenire, inter-tranziţională. Palatul aştepta arta să vină să îl reînnobileze.  Pereţii de expunere, mai scunzi  decât înălţimea camerelor, permit perceperea lor ca întreg; traseul marcat pe paviment printr-o tuşă gri închis, e ca o trasare de pensulă; coridoarele, scările, pragurile şi cadrele uşilor sunt transformate în culoare şi rame amniotice.  Iar la exterior, pentru a îl reface vizibil şi ocrotitor al spaţiului public pietonal care îl înconjoară, Palatul a primit în fiecare fereastră un neon portocaliu, cald, în ton cu expoziţia centrală dedicată centenarului DADA, devenind astfel din pachebotul stângaci, eşuat, un far.

Iniţiator şi partener, Art Safari, curator Ioana Ciocan

Colaboratori: Anastasia David, Andrei Moldoveanu, Andrei Cumpănăşoiu, Marc Patrulius

Next Project Share Project :

Next Project
Next Project